loader image
Shërbime eksluzive

Portfolio

different

viewpoint.

Projekti

EUROTEXT

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Brisole alumini te pozicionuara vertikalisht
Dritaret – Sistem M11000 Alutherm / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/12Argon90%/6(Float)/12Argon 90%/3,3,1 - ClimaSolar
Porta hyrese- dere me hapje automatike / “GEZE” Gjermani
Projekti

ENERGJIA

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Brisole alumini te prodhuara enkas per kete projekt.
Dritaret – Sistem M11000 Alutherm / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/3,3,1 ClimaSolar
Porta hyrese- dere me hapje automatike / “GEZE” Gjermani
Projekti

KOSMONTE Foods

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Composite Panel - Alucobond
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 ClimaSolar
Porta hyrese- dere me hapje automatike / “GEZE” Gjermani
Projekti

GAMMA

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Float)/16 Argon 90%/6 ClimaSolar
Porta hyrese- M11000 Alutherm / “Alumil” Greqi
Projekti

SOLOS

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Brisole alumini te prodhuara enkas per kete projekt.
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/3,3,1 ClimaSolar
Porta hyrese- dere me hapje automatike / “GEZE” Gjermani
Projekti

AMERICAN Clinic – Behar KUSARI

Sistemi M4 Solar Structural / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/18Argon90%/6(Brown-Stosoll)
Vityrina alumini me qelq sigurues 5,5,1
Dyert me hapje automatike / “GEZE” Gjerman
Projekti

GJIRAFA

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Dritaret – Sistem M11000 Alutherm / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 ClimaSolar
Porta hyrese- dere me hapje automatike / “GEZE” Gjermani
Projekti

VAM TRADE

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Composite Panel – Alucobond
Dritaret – Sistem M11000 Alutherm / “Alumil” Greqi
Vitrina alumini me qelq sigurues 5,5,1
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Porta hyrese- dere me hapje automatike / “GEZE” Gjermani
Projekti

STAR MIX

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Float)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Cmposite Pannel - Alucobond
Porta hyrese- M11000 Alutherm / “Alumil” Greqi
Projekti

ILIR HYSENI

Sistemi M3 Solar Semi-Structural / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-E)/18 Argon 90%/6 (Float)
Cmposite Pannel - Alucobond
Porta hyrese- M11000 Alutherm / “Alumil” Greqi
Projekti

SOMA

Sistemi M6 Solar Standard Plus – Skylight Mode / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/3,3,1 (ClimaSolar)
Projekti

Auto KAÇANDOLLI

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (Float)
Cmposite Pannel - Alucobond
Porta hyrese- Derë me hapje automatike – “GEZE” Gjermani
Ndarje të brendëshme me qelq sigurues 5,5,1 dhe elemente INOX-
Projekti

MEGA TERM

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/12 Argon 90%/ 4(Float) / 12 Argon 90% / 3,3,1 (ClimaSolar)
Cmposite Pannel - Alucobond
Porta hyrese- Derë me hapje automatike – “GEZE” Gjermani
Dritare alumini / Sistem M11000 Alutherm – “Alumil” Greqi
Projekti

Agim HYSENI

Sistemi M3 Solar Semi-Structural / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (Float)
Brisole Alumini – Sistem M5600 Solar protection
Porta hyrese- Derë me hapje automatike – “GEZE” Gjermani
Projekti

Arben GASHI

Sistemi M3 Solar Semi-Structural / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (Float)
Composite Pannel – Alucobond
Dritare alumini – Sistem M11000 Alutherm
Porta hyrese- Derë me hapje automatike – “GEZE” Gjermani
Projekti

POWERPACK

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Float)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Porta hyrese- Derë alumini Sistem M11000 Alutherm
Vitrina të brendëshme me qelq sigurues 5,5,1
Projekti

Afri GROUP

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Porta hyrese- Derë me hapje automatike – “GEZE” Gjermani
Projekti

Afrim HASANI

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Porta hyrese- Derë me hapje automatike – “GEZE” Gjermani
Projekti

INTEREX - Lipjan

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Porta hyrese- Derë me hapje automatike – “GEZE” Gjermani
Dyer te brendeshme – Sistem 9400 Light – “Alumil” Greqi
Projekti

INTEREX - Viti

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Porta hyrese- Derë me hapje automatike – “GEZE” Gjermani
Projekti

KLINIKA GJERMANE E SYRIT

Vitrina te brendeshme alumini me qelq sigurues 5,5,1
Dyer te brendeshme alumini – Sistem M9400 Light
Projekti

VITA DENT

Dritare alumini – Sistem M11000 Alutherm
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Porta hyrese – Dere me hapje autoimatike – “GEZE” Gjermani
Projekti

LIFT KOS

Dritare alumini – Sistem M11500 Alutherm
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/3,3,1 (ClimaSolar)
Projekti

Adem PIREVA

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Porta hyrese- Derë me hapje automatike – “GEZE” Gjermani
Projekti

UBT

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Projekti

Arlind GASHI

Composite Pannel - ALUCOBOND
Projekti

ILIR HYSENI

Sistemi M6 Solar Standard Plus / “Alumil” Greqi
Qelqi 6(Low-e)/16 Argon 90%/6 (ClimaSolar)
Derë e hyrjes – Alumin Sistem M11000 Alutherm
Projekti

KFOR HQR - FilmCity

Sistemi M6 Solar Standard Plus – Skylight Mode / “Alumil” Greqi
Qelqi – Plexiglass 6mm / Brown Colour
Scroll to Top